چند پیکسل کتاب

۷ مطلب با موضوع «تاریخی :: خاطرات» ثبت شده است

 فرستنده: کفشدوزک   این کتاب... 

 فرستنده: architect   این کتاب... 

 فرستنده: صادق لطفی زاده    این کتاب...

 فرستنده: Tasnim

 فرستنده: محمد مصدق    این کتاب... 

 فرستنده: کفشدوزک    این کتاب... 

توضیح: شخص مورد نظر در متن شهید سید مرتضی آوینی است.

  فرستنده: G pelak     این کتاب...     تصویر با کیفیت