چند پیکسل کتاب

۱۸ مطلب با موضوع «ادبی هنری :: شعر» ثبت شده است

 فرستنده: سجاد حبیبی مقدم    این کتاب... 

این کتاب داری سه فصل میباشد.
فصل اول (خیزرانی) نام دارد شامل اشعاری در حوزه عاشورا و مهدویت میباشد.شعر بوسه و عطش (صفحات 19-20) مربوط به این فصل میباشد.
فصل دوم (سیاه و سفید)نام دارد و دارای اشعار با موضوعات گوناگون عاشقانه عرفانی انتقادی میباشد.شعر ای بغص ناصبور (صفحات 46-47) مربوط به این فصل میباشد.
فصل سوم که هم نام با نام کتاب میباشد نامه های کوفی نام دارد و شامل 23 شعر سپید کوتاه با محوریت عاشورا و محرم میباشد.دو تا از این اشعار را (نامه 16 و نامه 23) را برای شما فرستادم.

 فرستنده: سجاد حبیبی   این کتاب... 

دو برش در ادامه مطلب...

 فرستنده: Sajjad Hm    این کتاب... 

 فرستنده: وتر   

 فرستنده: خانم حمیدیا

 سه گانه فاضل نظری، یکی از خاطره انگیزترین کتاب هایی است که با اشعار غنی و شورانگیز خود ساعات زیادی را از نسل ما گرفت. این بار، «اقلیت» را انتخاب کردیم. نوع همکاری ما در این پست مشترک، تنها شامل تک بیت یا دوبیتی هایی بو که شما از میان اشعار این مجلد یافتید یا همیشه در ذهنتان باقی مانده بود. 

 فرستنده: حنان ساجدی    این کتاب... 

 فرستنده: hichta    این کتاب... 

 فرستنده: شفق    این کتاب...

 فرستنده: Hannan Sajedi    این کتاب...