چند پیکسل کتاب

۳ مطلب با موضوع «مذهبی :: اشخاص» ثبت شده است

 فرستنده: قبیله هابیل    این کتاب...

 فرستنده: نقاش    این کتاب... 

 یادداشت: وقتی امام به رحمت خدا رفت، مرحوم آوینی چند یادداشت داغ‎دار به مناسبت این جدایی نوشت. این پاراگراف و اوج آن یعنی خط آخر، سال هاست دلم را برده است.

  فرستنده: س.م.م     این کتاب...